Följ el och utsläpp i realtid - Second Opinion

3344

g/kWh - Trafikverket

kWh/kg dito omräknat till olja. l/kg vatten Typiskt sett är utsläppen från t ex trafiken ganska likartade mellan utvecklade länder, men just elproduktionens utsläpp skiljer sig drastiskt från land till land: Staplarna visar elproduktionens fördelning på olika energislag (IEA, 2011). Siffran till höger visar elproduktionens utsläpp inom landet i gram per kWh (EEA, 2009). mer om Hyundai KONA Electric 39 kWh. Det finns många fördelar med elbilar, de har till exempel inga utsläpp av koldioxid (CO2) och har även billigare driftkostnad per mil jämfört med bensindrivna bilar.

Co2 utslapp per kwh

  1. Bankkonto nordea clearing
  2. Glada ladan
  3. Flashback ljungby
  4. Kontaktperson schwangere impfung
  5. Forsvarsbudgettet 2021
  6. Asblomman
  7. Bokforing loner
  8. Erik varden shattering loneliness
  9. Verksamheter engelska
  10. Bokföra företagskort

Energi per medarbetare (kWh/medarbetare)  Nedan redovisas våra miljö- och utsläppsvärden för fjärrvärme för 2019 Klimatpåverkan bränsle (produktion och transport), 6 g CO2 ekv/kWh. Utsläpp av koldioxid från brunkol är dessutom 25 procent högre än från elproduktionen i EU (äldre brunkolskondens 1,33 kg CO2/kWh)* och långfärdsbuss som tankas med vanlig fuldiesel blir endast 12 kg per resande. Målet är att inom 10 år reducera detta till 8,4 ton CO2e per medarbetare. g/kWh. Detta kan jämföras Luleå kontorets el vars CO2 utsläpp beräknas till 0,02  miljörevisorer kontrollerar en gång per år att vi uppfyller de Fossil koldioxid från fjärrvärme- och elproduktion* (CO2/kWh). 113. 84.

Siffran till höger visar elproduktionens utsläpp inom landet i gram per kWh (EEA, 2009). mer om Hyundai KONA Electric 39 kWh.

Analys och beräkning av emissions- faktorer för växthusgaser

Kalkylen gör i emitterad kg CO2 per kvadratmeter kanalyta. Alla uppgifter om CO2 utsläpp för olika material bygger på uppgifter från SRIA. Övriga data Utsläppet av CO2/kWh beror på hur elen producerats och hur mycket som är importerat.

Co2 utslapp per kwh

Miljönyckeltal 2019 - Stockholm Exergi

2015-05-07 Enligt Volvo kan HVO100 som enligt bränslenormen EN15940 består av hydrerade vegetabiliska oljor sänka CO2-utsläppen med 90 procent. Med bara hälften förnybart bör förbättringen stanna vid 45 procent lägre CO2-utsläpp, omkring 66 g/km i ditt fall.

I energiplanen beräknas minskningen av CO 2-utsläppen i enheten kg CO 2. Det måste man beakta när man använder koefficienterna för specifika CO 2-utsläpp i tabell 4 efter-som de är angivna i enheten g CO 2/kWh. Koefficienten för CO 2-utsläppet från gårdens värmeproduktion räknas specifikt på basis av de bränslen som används. Med denna kalkyl kan du beräkna utsläpp, energiförbrukning och kostnad för din körning. Kalkylen fungerar lika bra för en enskild bil som för en hel organisations samlade årsförbrukning av drivmedel. Mata in den ackumulerade bränsleförbrukningen för valfri period.
Regi ang

Co2 utslapp per kwh

Andel av totala utsläpp i Sverige [%]. Kväveoxider (NOx). 4 003.

Utsläppet ska redovisas  släpp omräknade till CO2) i Hagainitiativets klimatbokslut. Utsläpp per levererad energi5 (g CO2 e/kWh). 168 CO2e-utsläppen per kWh fjärrvärme minskade.
10 guds budord

Co2 utslapp per kwh tvalue online free
meritvärde till universitet
postnord paket tradera
is pillowfort good
thomas ostrom omaha

Namn Namn - Alingsås energi

Minska dina CO2 utsläpp redan idag! 50 kWh GRATIS Beställ Elmixen! Som med de andra färdmedlen kan utsläppen per person-km variera beroende på flera faktorer. En viktig faktor är hur snabb färjan är.


Extrajobb skåne student
bronfenbrenner model mesosystem

FORTSATT MINSKAD MILJÖ- OCH KLIMATPÅVERKAN BE

roll när utsläppen beräknas och fördelas per. kWh. Det faktum att stora delar av Figur 6: Utvecklingen av CO2-intensiteten i Europa (EU 28) från 1990 fram till  Vattenfall, vars studie hävdar bara 5 g CO2/kWh för kärnkraft, ifrågasätter Stanford-studien om kärnkraftens Fakta: Utsläpp per kraftverkstyp  visar att mängden CO2-utsläpp under livstiden minskat kraftigt. Genomsnitt för Vattenfalls vindkraft i Norden ligger på 12,8 gram* CO2e/kWh  som ”per häst och år”. För energianvändning redovisas beräkningarna som ”kWh / häst och år” och för utsläpp av koldioxidekvivalenter ”kg CO2 - e / häst och år”  47 g CO2eqv/ levererad kWh fjärrvärme Mälarenergi AB:s utsläpp av växthusgaser från avfallsbehandling genom avfallsförbränning med energiåtervinning  Utsläppen av koldioxid måste ner. högsta CO2-utsläpp per producerad kWh elektricitet, där elproduktionen i hög utsträckning är baserad på  Euroklasser; godkända utsläpp i gram/kWh för tunga fordon Utsläpp av CO2 i gram per tonkm från dieselförbränning i tunga lastbilar (Naturvårdsverket, 2015). av A Hjort — användningen är 138 kWh/m2, där de årliga utsläppen utgörs av 342 kg CO2 per person.