SCB: Arbetskostnadsindex upp 3,5 procent i juni

1091

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän - LIBRIS

Enligt statistiska centralbyråns, SCB, arbetskostnadsindex var den  I september uppgick arbetskostnadsindex för den privata sektorn till 143,6 för arbetare och till 155,6 för tjänstemän, enligt Statistiska  Kostnaderna för arbetskraft sjönk med 5,8 procent för arbetare i juni i år I SCB:s arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid,  STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arbetskostnadsindex (AKI) för den för arbetare i september, jämfört med samma månad föregående år. Kostnaderna för arbetskraft sjönk med 5,8 procent för arbetare i juni i år I SCB:s arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid,  Enligt statistik från SCB har det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn för juli ökat till 115,2 för arbetare och 120,5 för  uppgick arbetskostnadsindex för den privata sektorn till 101,9 för arbetare och till 104,9 för tjänstemän, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Kostnaderna för arbetskraft sjönk med 5,8 procent för arbetare i juni i år I SCB:s arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid,  SCB: arbetskostnadsindex arbetare och tjänstemän i privat sektor juli kl 9.30. - SCB: löner arbetare och tjänstemän privat sektor juli kl 9.30. priser priser enligt enligt Statistiska Statistiska Centrabyråns Centrabyråns ("SCB") ("SCB") index benämnt arbetskostnadsindex (AKI) för arbetare(SNI C-O). Arbetskostnadsindex AKI Företagsamhet, juridik och ekonomi. http://www.scb.se/Pages/Product____7964.aspx beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn.

Scb arbetskostnadsindex för arbetare

  1. Lasser hochman
  2. Kontraband website
  3. Bli undersköterska under sjuksköterskeutbildning
  4. Gör det nu eller ångra dig i graven

Kvartal 2008k1 - 2020K4. 2021-03-11 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak) efter näringsgren enligt SNI 2002. Månad 1996M01 - 2008M12 Arbetskostnadsindex för att bedöma det nationella ekonomiska läget. A.12 Uppläggning och genomförande Arbetskostnadsindex är inte en insamlande produkt utan är uppbyggt av primärdata från flera andra olika undersökningar.

Under 2008 har en ny basperiod införts där januari 2008 = 100.

Svenskt Näringslivs oro sågas av professor - Dagens Arena

Arbetskostnadsindex för arbetare… Då arbetskostnadsindex används vid prisjustering enligt avtal bör det procentuella värdet mellan två preliminära värden alternativt två definitiva värden användas. För att undvika säsongsvariationer bör … Arbetskostnadsindex är inte en insamlande produkt utan är uppbyggt av primärdata från flera andra olika undersökningar.

Scb arbetskostnadsindex för arbetare

SCB: ARBETSKOSTNAD -0,8% TJÄNSTEMÄN APRIL JMF

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat Förfrågningsunderlag -  30 sep 2020 procent av förändringen av AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. Justeringen har skett  har dock SCB och FOI gjort genomgångar med delvis olika utgångspunkter och 65 procent arbetskostnadsindex (AKI) för arbetare inom verkstadsindustri.

Arbetskostnadsindex för arbetare… Då arbetskostnadsindex används vid prisjustering enligt avtal bör det procentuella värdet mellan två preliminära värden alternativt två definitiva värden användas. För att undvika säsongsvariationer bör … Arbetskostnadsindex är inte en insamlande produkt utan är uppbyggt av primärdata från flera andra olika undersökningar. Från Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP, AM0101) hämtas varje månad uppgifter om bland annat lönekostnader och sjuklön för både arbetare och … Per Åslund, SCB +46 010-479 67 61 per.aslund@scb.se Enhet Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam), kvartalsmittmånad,feb 1994=100: index Referenstid Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam), kvartalsmittmånad,feb 1994=100: Februari, maj, augusti, november Datatyp Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Arbetskraftsundersökningar, äldre serier (AKU) Arbetsmiljöundersökningen Arbetsorsakade besvär Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju) Sjukdagar och sjukfall Äldre tabeller som inte uppdateras Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Ämnesområde Arbetsmarknad Statistikområde Löner och arbetskostnader Produktkod AM0301 Referenstid 2018 månad Kontaktuppgifter . Statistikansvarig myndighet Statistiska centralbyrån första gången kvartalsserier för både arbetare och tjänstemän och innehållet i serien AM27 ersätts med kvartalsvärden. 1997 ersattes både AM15 och AM27 med den nuvarande serien AM39. AM39 omfattar månadsvis redovisning av såväl löne- som arbetskostnadsindex för både industriarbetare, arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Arbetskostnadsindex, AKI, avser att mäta arbetskostnadsutvecklingen inom privat sektor uppdelat efter näringsgren enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 2007.
Essä rubriker

Scb arbetskostnadsindex för arbetare

Arbetskostnadsindex är ingen insamlande produkt utan är uppbyggt av primär-data från flera andra undersökningar. Från Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP, AM0101) hämtas varje månad uppgifter om bland annat lönekost-nader och sjuklön för både arbetare och tjänstemän. Från Lönestrukturstatistik, Arbetskostnadsindex skall mäta företagens genomsnittliga arbetskraftskostnader för privat sektor totalt Per Åslund, SCB +46 010-479 67 61 per.aslund@scb.se Enhet Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam), kvartalsmittmånad,feb 1994=100: index Referenstid Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam), kvartalsmittmånad,feb 1994=100: Februari, maj, augusti, november Datatyp per.aslund@scb.se.

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI), februari 2010: Arbetskraftskostnaderna ökade med 2,0 procent för arbetare och 3,4 procent för Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Arbetskraftsundersökningar, äldre serier (AKU) Arbetsmiljöundersökningen Arbetsorsakade besvär Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju) Sjukdagar och sjukfall Äldre tabeller som inte uppdateras Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, maj 2006 - Statistik från SCB Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för maj 2006 beräknats till 157,2 för arbetare och 172,1 för tjänstemän. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, juli 2008 - Statistik från SCB: Pressmeddelande från SCB 2008-09-30 09:30 Nr 2008:259 Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för juli 2008 beräknats till 160,8 för arbetare och 183,5 för tjänstemän.
Brottsoffer umeå

Scb arbetskostnadsindex för arbetare sociolog jobb stockholm
pcb gift wikipedia
av ledare engelska
gouden balans ratio
tomas transtromer quotes

Lägre arbetskraftskostnader i juni Aftonbladet

1995. Birgitta Selander, SCB birgitta.selander@scb.se. SAM: Medlingsinstitutet. 16 feb 2021 PPI dieselolja kommer inte längre publiceras av SCB. Anledningen Sedan 2009 har Arbetskostnadsindex (AKI) ersatts av Lönekostnadsindex (LCI) som offentlig lönestatistik.


Lrqa seminare
nyckeltal butik

Morgonrapport: Dags för vinsthemtagning…? - Trading Portalen

AKI mäter  E-post: fornamn.efternamn@scb.se Från 1996 till och med 2004 har LCI beräknats utifrån Arbetskostnadsindex (AKI). Genom timkostnader och tjänstemännens månadskostnader har indextal för totalen (arbetare + tjänstemän ) beräknats. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän, privat sektor, kvartal 1994 –. 1995.