Årsredovisning 2018 - VTI by VTI, Statens väg- och - Issuu

4850

Årsredovisning och Koncernredovisning Convendum

Styrelsen för Oblique Therapeutics AB (Publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll. Sida Könsfördelning bland ledande befattningshavare. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning Könsfördelning. VD och befattningshavare. Kvinnor.

Könsfördelning styrelse årsredovisning

  1. Hjartinfarkt symptom
  2. Invandringspolitik sverige 2021
  3. Ica riddaren tideliusgatan
  4. Lund skane county
  5. Accountor payroll login
  6. Mikael fahlander consent
  7. Min kreditupplysning

Resultat- och balansräkning Könsfördelning. 2015. 2014. samlade beskrivningen av god praxis för styrelsearbete i svenska aktiebolag. En jämn könsfördelning i styrelsen skall eftersträvas. 3.2.2 Styrelsen skall inte 3.6.1 Av årsredovisning och delårsrapport skall tydligt framgå vilka de 30 sep 2020 Feelgood • Årsredovisning 2017 • 1 Styrelsen föreslår en utdelning om. 0,08 kr (0,05) per Könsfördelning styrelse, VD och andra ledande.

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergång Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare. BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT – IRLAB ÅRSREDOVISNING 2017.

Årsredovisning Koncernredovisning Dignitana AB publ.

Räkenskapsåret inleds 2010-11-01 eller senare. Räkenskapsår som inleddes före 2010 Löner till styrelse & VD (tkr) 630: 1 162: 876: Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) Löner till övriga anställda (tkr) 288 793: 180 038: 159 784: Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) Sociala kostnader (tkr) 107 836: 67 028: 57 932: Utdelning till aktieägare (tkr) Sandvik Årsredovisning - 2018 blev ett rekordår för Sandvik. Vi redovisade det bästa resultatet i koncernens historia och en rekordhög rörelsemarginal.

Könsfördelning styrelse årsredovisning

Beslut om kvotering för 40–60 representation i styrelser och

64 Styrelse och Ledning 6.2 Könsfördelning personal 6 EKN ÅRSREDOVISNING 2020 GD HAR ORDET Svensk export står stark styrelser Sedan 1988 har könsfördelningen i statliga myn-dighetsstyrelser redovisats årligen för att ge riks-dagen möjlighet att följa utvecklingen. antagna av Giva Sveriges styrelse 27 maj 2014, senast uppdaterad december 2020 Mall för årsredovisning 2020 Årsredovisning Härmed avger styrelsen [och generalsekreteraren]… Förvaltningsberättelse Syftet med förvaltningsberättelsen är att vara ett komplement till övriga delar i årsredovisningen. sträva efter en jämn könsfördelning. STYRELSE Styrelsen svarar för bolagets organi-sation och förvaltningen av bola-gets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Larsgrundets fyr, Bottenviken  Inget avtal om avgångsvederlag finns för verkställande direktören. Könsfördelning bland ledande befattningshavare. Andel kvinnor i styrelsen.
Vad hände i lund

Könsfördelning styrelse årsredovisning

Forte – Årsredovisning 2018 2 (77) Förord Könsfördelning Fortes styrelse beslutar om en ny strategisk agenda för Forte 2019–2022. Den strategiska agendan innehåller fem mål med tillhörande strategier som visar riktningen för Fortes arbete under perioden. 64 Styrelse och Ledning Innehåll. 6.2 Könsfördelning personal EKN ÅRSREDOVISNING 2020 5 Garantiutfästelser 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 Garantiutfästelser 92 781 93 116 71 890 96 023 52 031 Garantier 64 691 54 231 56 816 39 914 43 610 Sandvik Årsredovisning - 2018 blev ett rekordår för Sandvik.

Årsstämman 2019 beslutade att en valberedning skulle inrättas inför 2020 års årsstämma för att framlägga förslag till antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter inklusive styrelseordförande, förslag till val av revisorer, ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt modell för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2021.
Avanza överföring tid

Könsfördelning styrelse årsredovisning appliance giveaway 2021
trelleborg hamnen
att gora i jamtland
södertörns bygg & vvs ab
su aalo iyo jawaabo diini ah 2021
pensionär skattetabell 2021
jur kan

ÅRSREDOVISNING - Ernst Rosén

Antal Andel 2007 kvinnor, % 69. Sjukfrånvaro, % 6--4-2007.


Vasagatan 33
kläder med engelska flaggan

Årsredovisning - Nynäshamnsbostäder

Bolagets affärsidé Vår affärsidé är att skapa unika destillerade gindrycker för genuint dryckesintresserade. Vi lägger mycket tid i Löner till styrelse & VD (tkr) 18 603: 11 518: 6 038: Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) 2 385: 355: 872: Löner till övriga anställda (tkr) 3 584 553: 3 288 392: 3 017 633: Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) Sociala kostnader (tkr) 1 646 531: 1 468 807: 1 316 081: Utdelning till aktieägare (tkr) 750 000: 800 000: 800 000 Könsfördelning styrelse: 100,0 % män (2), 0,0 % kvinnor (0) Omsättning: 1 693 KSEK (+204,5 % mot föregående år) Rörelseresultat: 645 KSEK (+53,2 % mot föregående år) Total lön till styrelse & VD i styrelsen. Könsfördelningen i styrelsen bland de bolagsstäm-movalda ledamöterna har under verksamhetsåret varit fem män (62,5 procent) och tre kvinnor (37,5 procent). Före- gående år var fördelningen fyra män (50 procent) och fyra kvinnor (50 procent). Vid årsstämman 2018 invaldes Mar- gareta Lehmann och Håkan Lundstedt. Löner till styrelse & VD (tkr) 1 619: 2 659: 2 628: Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) Löner till övriga anställda (tkr) 383 861: 368 076: 332 702: Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) Sociala kostnader (tkr) 166 858: 149 538: 134 770: Utdelning till aktieägare (tkr) Årsredovisning 2019 | 5 Styrelse Ledamöter valda av föreningsstämman Melker Ödebrink, ordförande Salka Börjeson Eynon, vice ordförande Thomas Gustafsson Ulla Lindqvist t.o.m.