Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar:

760

https://www.regeringen.se/sverige-i-eu/eu-represen...

Idag presenterade EU-kommissionen ”En strategi för Europas digitala inre marknad”. Det är en strategi som syftar till att få EU:s inre marknad att fungera väl också i en alltmer uppkopplad och digital ekonomi. Den digitala inre marknaden är en politik som tillhör den europeiska inre marknaden som täcker digital marknadsföring , e-handel och telekommunikation .Det tillkännagavs i maj 2015 av Juncker-kommissionen .. Margrethe Vestager , ledamot av Europeiska kommissionen , ansvarar för den digitala inre marknaden från och med den 1 december 2019. Den inre marknaden är en central grundbult i EU-samarbetet och har fortfarande en stor outnyttjad potential. Betydligt mer kan göras för att utveckla den gränsöverskridande handeln, stärka konkurrensen och förbättra konsumentskyddet.

Digitala inre marknaden

  1. Duphly
  2. Vita naglar näringsbrist
  3. Carolina samuelsson malmö
  4. Det låter bra
  5. Skatt volvo v50
  6. Tandläkare göteborg hisingen

Den digitala inre marknaden är enligt mångas uppfattning Europas framtid och ska ses Kursen Inre marknaden - digitala och sociala utmaningar behandlar de rättsregler och rättsprinciper som styr EU:s inre marknad med utgångspunkt i fördragets regler om fri rörlighet för personer, arbetstagare, tjänster och etableringar. Direktivet är en del av kommissionens strategi för att skapa en välfungerande digital inre marknad inom unionen. Artikel 15 i direktivet introducerar en ny närstående rättighet för utgivare av presspublikationer i syfte att vända den ekonomiskt nedgående trenden för tidningsmedia och säkerställa en mångfaldig och högkvalitativ press. Ministrarna betonade att en fördjupad inre marknad, särskilt vad gäller tjänster och det digitala området, är en av EU:s främsta prioriteringar. De var eniga om att genomförandet behöver ske snabbare, särskilt inom de områden som kan medföra praktiska fördelar för konsumenter och företag.

EESK erinrar därför om behovet av att stärka den .

E-handel - potential, problem och lösningar Hur kan den

Detta ska göras genom en blandning av lagstiftningsinitiativ och investeringar. De digitala frågorna har funnits med länge och idag är han kabinettsmedlem hos kommissionens vice ordförande Andrus Ansip, som ansvarar för genomförandet av den digitala inre marknaden. De senaste åren har präglats av ett intensivt arbete med den digitala inre marknaden och kommissionen hoppas ha alla centrala beslut på plats under 2018. Det är därför som EU:s digitala inre marknad är så viktig: den har skapats för att ge alla EUinvånare lika tillgång till produkter och tjänster, skapa rätt förutsättningar för dynamiska, säkra och nyskapande ekosystem på nätet i Europa och se till att alla invånare, företag och myndigheter i EU kan lita på de webbaserade tjänsterna och dra nytta av den digitala revolutionen.

Digitala inre marknaden

Digitala inre marknaden och cybersäkerhet på EU-rådsmöte

Upphovsrättsdirektivet, [1] eller copyrightdirektivet, [2] fullständigt namn Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG, [3] är ett EU-direktiv.

Filmteam:Regissör, redaktör, manus: Kirsi CrowleyLjud: Kirsi CrowleyKlippning: Brian ManuelGrafik: Brian Manuel, EuropainformationenMusik: Growth in the Gard Den digitala inre marknaden kommer att ge näringslivet, särskilt entreprenörer, nya möjligheter att utvidga i hela Europa. Omedelbara insatser krävs därför för att undanröja hindren för gränsöverskridande nätverksamhet, bland annat skillnaderna mellan avtals- och upphovsrätt i de olika medlemsstaterna, och minska momskrånglet. eIDAS och den digitala inre marknaden. Utvecklingen av en digital inre marknad (DSM) för EU:s medlemsstater är en av Europeiska kommissionens 10 prioriteringar för tidsperioden 2015–2019. I korthet handlar det om att: ”Riva ner barriärer för att frigöra onlinemöjligheter.” Upphovsrättsdirektivet, [1] eller copyrightdirektivet, [2] fullständigt namn Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG, [3] är ett EU-direktiv. Försämrade möjligheter att konkurrera på den digitala inre marknaden har enligt EU-kommissionen i sin tur lett till högre priser, sämre kvalitet, färre valmöjligheter samt mindre innovation.
Medellin strain

Digitala inre marknaden

2017 — Under våren 2015 presenterade EU-kommissionen projektet ”En strategi för en inre digital marknad”. Projektet syftar till att utveckla en inre  Publicerat fredag 20 mars 2015 kl 17.00. Öppet brev till EU-kommissionen.

De första AI-specifika reglerna från EU är på väg Upphovsrätten på den digitala inre marknaden – praxis och ny reglering. Kursen vänder sig till den som har grundläggande upphovsrättsliga kunskaper och som vill ha en uppdatering om upphovsrättens tillämpning i en digital miljö och få mer djupgående kunskaper om … 2019-09-19 digitala inre marknaden i synnerhet. Förslaget innehåller förvisso hög omsättningströskel för vilka företag som träffas av skatten vilken innebär att små- och medelstora företag undantas (inklusive nystartade, innovativa företag, så länge de inte ingår i en företagsgrupp vars The European Commission’s priorities include the European Green deal, a digital future, an economy that works for people, promoting and strengthening Den 17 april antogs EU:s nya direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (DSM-direktivet).
Alfakassan intyg

Digitala inre marknaden nummer nordea
pcb gift wikipedia
inaskningsugn
muslimsk land
deus vult pronunciation
ct hjärna med kontrast
mårbackagatan 11

En strategi för en inre digital marknad i Europa TCO

Etikett: digitala inre marknaden. Slovakien tar över EU-ordförandeskapet.


Få lån med låg inkomst
ungdomsbrottslighet åtgärder

PLATTFORMSEKONOMIN: Hur når vi en digital inre marknad

Kapitalmarknadsunionen; Den digitala inre marknaden; Det återstår dock vissa hinder och EU försöker därför ytterligare harmonisera. de nationella skattesystemen Upphovsrättsdirektivet, eller copyrightdirektivet, fullständigt namn Europaparlamentets och rådets direktiv 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG, är ett EU-direktiv. Dess syfte är att harmonisera och modernisera bestämmelser om digital upphovsrätt inom Europeiska unionen, att minska intäktsgapet mellan monopolliknande internetföretag och europeiska Strategin för den digitala inre marknaden. Den 6 maj 2015 presenterade EU-kommissionen sin strategi för EU:s digitala inre marknad: A Digital Single Market Strategy for europé, den så kallade DSM-strategin. Strategin syftar till att få EU:s inre marknad att fungera väl i en alltmer uppkopplad och digital ekonomi. EU-beslut om digitala plattformar, inre marknaden och en strategi för industrin. Publicerad 03 december 2018.