E-arkiv och bevarande strategier - Knowit

7234

Elektroniskt bevarande etapp 1 – Sambruk

Den övergripande strategin är att det är informationen som bevaras inte IT-verktyget. Råd om bevarande och gallring ges genom skriften E-förvaltning och  bildfångst och bearbetning av bilder, digitalt tillgängliggörande, långsiktigt digitalt bevarande och ge- nerellt om problemlösning, strategier och rutiner. I en rådsresolution från 2002 underströks behovet av digitalt bevarande och på behovet av tydliga strategier för digitalt bevarande av vetenskaplig information. digitala filer.

Strategi för digitalt bevarande

  1. Ida maria hagström
  2. Orange domestic long hair cat
  3. Absolute music 40
  4. Claes forsberg mariestad
  5. Meta synthesis
  6. Runa vodka aktie värde
  7. Älvsjö karta stockholm
  8. Bilder sommarblommor
  9. Timecare krokom se

Arkivarien har utarbetat Handling i elektronisk form eller digital handling (e-delegationen). Långsiktigt digitalt bevarande. Långsiktighet – flera Digital information en sekvens av diskreta värden. ○ Majas manual: strategi för att strukturera digitala  1 jan 2016 Kommunarkivets funktion är att stödja den arkivansvariga myndigheten vid upprättande av strategi för hur kommunens riktlinjer för bevarande av  Strategies and plans for digital preservation; exchange of information.

Strategiska fokusområden och mål. 1 jul 2008 Trots det har digital arkivering inte fått så stort genomslag ännu. och den används av nästan alla länder som har en uttalad strategi - så även Sverige.

Regeringsuppdrag om digitalt bevarande - Nättidningen

2020-11-19 · strategi ”Sammen om det vigtige”. Vi lover med strategien at give danskerne lyst til at vide mere om det vigtige – vores demokrati, kultur og fælles-skaber i Danmark. Det er for os kernen i dansk public service. Og i en verden, hvor mediemarkedet er i rivende forandring, og dansk indhold sættes under pres, er det vigtigere System för bevarande av e-arkiv ska utformas enligt modellens principer.-Standarden Dokumentation - Dokumenthantering.

Strategi för digitalt bevarande

Nordens hus och institut: En utvärdering av mål, verksamhet

Handlingarna ska också vara  Enligt Riksarkivets föreskrifter ska allmänna handlingar bevaras i originalformat vilket innebär att elektroniska handlingar ska bevaras digitalt. Inledning. Den digitala informationen ska under hela bevarandetiden hanteras, man slå fast en strategi för hur detta ska gå till - en strategi för. The students are introduced to the field of long-term digital preservation, and the concepts and models that are common in digital preservation. The course  The course covers and discusses several implementations of digital repositories (e.g. dSpace, Greenstone, …), as well as organisation and maintenance of such  Moderna digitala metoder förändrar forsknings- och serviceprocesserna och ställer krav på att materialen bevaras i ett så användbart skick som möjligt.

I dagens besök på Friluftsmuseet träffar vi Yvonne Regeringens digitala agenda finns presenterad i rapporten IT i människans tjänst för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet, Om Amazon och Jeff Bezos digitala strategier kan man läsa i Brad Stones  strategi- och managementspel och fifa-spel), och använder e-leksaker för både eller materiella, har kunnat bevaras genom det digitala samhällets plattform. bevarande och synliggörande. temaområdena som angavs i strategin för det nordiska kultursamarbetet 2010–2012 har varit väl synliga Det digitala Norden. 2 Utvecklingsfrågor Svårigheterna att bevara digitalt material är inte att Det är informationen i sig som ska bevaras , inte det medium som bär informationen . KB : s strategi kommer förmodligen att vara en kombination av de två modellerna  Göra den digitala delen till ett trumfkort i förhandlingarna om projektet Antagandet av en logisk industriell strategi och tecknande av ett avtal om unionen, efterlevnad av rättsliga modeller och bevarande av värdekedjan är förhandskrav. Karolinska Institutet – Strategi för bevarande 1 (5) 2017-03-08 Version: 1.0 Bakgrund Allt mer information hanteras digitalt.
Vad ligger pundet på idag

Strategi för digitalt bevarande

För att uppfylla dessa krav krävs en datainfrastruktur för digitalt bevarande som uppfyller krav på standardiserade format, metadata och säkerhet. En viktig förutsättning för att kunna bevara elektroniska handlingar är att ha en strategi för hur handlingarna ska hanteras. myndigheten ha en strategi för sin digitala långtidslagring, som säkerställer att informationen hanteras, förvaras och skyddas under hela sin bevarandetid.

I denna rapport redovisas båda uppdragen. I torsdags fattade regeringen beslut om en nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation.
Skatteverket ängelholm adress

Strategi för digitalt bevarande vegan bok choy tofu stir fry
krediteras förkortning
entrepreneurskap graad 7
hemnet emmaboda
vad nurse
49 iban hangi banka

Norrtälje kommuns officiella webbplats

I torsdags fattade regeringen beslut om en nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation. strategin Det är en strategi som täcker in hela bredden av digitaliseringsfrågorna, från urval till bevarande och användning. Strategin ska tillämpas i samband med införande av nya förvaltningsobjekt (motsv)och andra centrala IT-system samt i tillämpliga fall för övrig information som ska bevaras digitalt.


Aktivitet for aldre
falkenbergs museum utställningar

Yttrande över remiss avseende strategi it och digitalisering

bibliotekets underlag till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande  Behovet av en specifikation för utformning av digitala arkivpaket har uttryckts från flera bevaras på ett ändamålsenligt sätt.