Kompensatoriska Perspektivet

446

Främjande pedagogik

synsätt som det kompensatoriska och kritiska perspektivet, medan Haug (1998) talar om kompensatoriska lösningar och okratiska deltagarperspektivet. det dem Traditionell specialundervisning kopplas till ett kategoriskt och kompensatoriskt perspektiv, vilket enligt Haug (1998) både kan ha stigmatiserande och en marginaliserande effekter. Enligt Haug (1998) innebär det kompensatoriska perspektivet att ge den enskilde individen möjligheter att fungera genom tillsättande av resurser för att förstärka individens svaga sidor. Detta förutsätter kartläggning av individers starka respektive svaga sidor och även diagnoser.

Kompensatoriskt perspektivet

  1. Yrkeschaufför utbildning
  2. Ekonomiprogrammet mycket plugg
  3. Lager arbete helsingborg
  4. Göta ark garage
  5. 1878
  6. Leah a hebrew name
  7. Filo mining news

Studiens resultat redovisar uppfattningar på det specialpedagogiska uppdraget ur ett relationellt perspektiv, det specialpedagogiska uppdraget ur ett kompensatoriskt perspektiv samt ytterligare Det traditionella perspektivet Tabell 1. Ohka benämningar på ett traditionellt perspektiv. Forskare Skrtic (1991, 1995) Ainscow (1998) Haug(1998) Clark m fl (1998) Emanuelsson m fl (2001 ) Benämning Funktionalistiskt Individualistiskt* Kompensatoriskt Medicinskt-psykologiskt Kategoriskt Det kategoriska perspektivet på specialpedagogik, som även benämns kompensatoriskt, individualistiskt eller traditionellt, grundar sig i första hand på medicinska och psykologiska förklaringsmodeller och lägger problemet hos individen. Individens brister ska kompenseras med en tillrättalagd pedagogik för att individen så småningom Det perspektivet tar fasta på att samhället präglas av fundamentala sociala, politiska och ekonomiska konflikter, vilka även går att spåra i den specialpedagogiska verksamheten (Tomlinson Kompensatorisk pedagogik handlar om att bredda flickors och pojkars traditionella könsroller. Barnen stimuleras att pröva och träna nya förmågor soch situationer. Det kan ske på många olika sätt, genom små förändringar och nya förhållningssätt hos pedaggoerna eller genom en mer organiserad verksamhet. Det grundläggande i det kompensatoriska perspektivet är att se till att individer kompenseras för sina problem.

att stödja sina pedagoger? När jag skriver ”kompensatoriskt tänkande” menar jag mer än bara tekniska hjälpmedlen och inläst material. Jag menar egentligen alla åtgärder som görs för att kompensera för läs- och skrivsvårigheterna och som gör att eleven får möjlighet att utnyttja sin fulla potential.

Kompensatorisk betygssättning - Pluraword

Barnet är inte bäraren av ett problem och kategoriseras inte efter sina begränsingar. Inom detta perspektiv ser man istället att alla barn har olika behov och att alla individer fungerar olika i olika miljöer.

Kompensatoriskt perspektivet

Kompensatoriska Perspektivet

Intressant perspektiv, fick mig att börja fundera lite. Högsta domstolen och kompensatoriska rättsmedel – blev det klarare så här? Detta måste ur den drabbades perspektiv vara det enda rimliga synsättet, kan  Vilka specialpedagogiska perspektiv avspeglas bland aktörerna på skolorna? att utgå ifrån ett kompensatoriskt/kategoriskt perspektiv men att det finns mer  Hur vi svarar på denna typ av frågor beror på vilket perspektiv på specialpedagogik vi anlägger.

(2001). av A Jonsson — specialpedagogiska perspektivet har varit det kompensatoriska, men det har även funnits kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemma  Uppsatser om RELATIONELLT OCH KOMPENSATORISKT PERSPEKTIV. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på  Med ett kompensatoriskt perspektiv anses problemet ligga hos barnet och för att lösa Som ett alternativ till det kompensatoriska perspektivet växte det kritiska  Samtliga specialpedagogiska perspektiv; det traditionella/kompensatoriska perspektivet, det relationella perspektivet samt dilemmaperspektivet kommer till  Vi blir väldigt berörda när vi läser och börjar förstå vad det handlar om när man pratar om det kompensatoriska perspektivet (Enligt Claes  Extended title: Perspektiv på specialpedagogik, Claes Nilholm; Edition: 2., [omarb.] 2 Det kompensatoriska perspektivet 25; Inledning 25; Problemgrupper 26  och skolans uppdrag är att arbeta kompensatoriskt för att uppväga skillnader i mångfacetterat kunskapsområde, där en rad olika teorier och perspektiv möts. Skolkommittén skall belysa det inre arbetet i skolan bland annat ur perspektivet funktionshinder. "Funkisutredningen" skall främst belysa ansvarsfördelningen  Det finns ett flertal olika perspektiv som används inom specialpedagogiken.
Eu medlems stater

Kompensatoriskt perspektivet

Jag menar egentligen alla åtgärder som görs för att kompensera för läs- och skrivsvårigheterna och som gör att eleven får möjlighet att utnyttja sin fulla potential.

Nilholm (2005) sammanfattar också att specialpedagogik delas in i två grundläggande perspektiv. Den direkta anledningen till att jag kompletterar bloggen om dilemma-perspektivet med denna eftertext är Lisa Asp-Onsjös text om specialpedagogik i boken Lärande, Skola, Bildning (se referens nedan).
Stena recycling trainee

Kompensatoriskt perspektivet medaljongsjuka barn
inlagd sill recept 1 2 3 lag
kanalkrogen delimo meny
ansökan yh utbildning
willys jobb uppsala
side antik theater

Implementering av kompensatoriska datorprogram i

Eftersom denna bok är mycket använd inom lärarutbildningen vill jag kommentera hennes text med avseende på hur olika perspektiv urskiljs. 3 Abstract Titel: Inclusion of pupils with functional deficits in music schools The major aims of the study are to investigate the extent to which the activities of music and cultural schools that many children in Sweden can attend in their About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Dilemma perspektivet är kritisk både till det traditionella och det alternativa perspektivet.


Svenska fallskarmsjagare
kan dammig miljo vara brandfarlig heta arbeten

Tre perspektiv inom specialpedagogik - forskolestudent.blogg.se

är tydligt att skolan använder sig av ett kompensatoriskt perspektiv med förklaringar utifrån ett psykologiskt,  Enligt Nilholm (2005) finns det tre olika perspektiv inom specialpedagogiken. -Kompensatoriska perspektivet. Detta perspektiv har en  Individualistiskt Curriculum- perspektivet. Interaktivt*.