Splenomegali Orsaker, symtom och behandling av

7689

Lathund Standardiserade vårdförlopp Vägen In - Centuri

Vid klinisk misstanke om lymfom eller  Palpabel mjälte, där blodstatus ej tyder på myeloproliferativ neoplasm (Polycytemia vera, essentiell trombocytemi, myelofibros); Lymfocytos i  undersökning (lymfkörtelförstoring inom huvud-halsområdet ska handläggas inom standardiserat vårdförlopp för huvud-halscancer). • palpabel mjälte. Palpabel mjälte; Feber mer än 38 grader utan annan förklaring, t ex infektion. Oavsiktlig viktnedgång. Nattsvettningar. * Lymfkörtelförstoring inom huvud-  palpabel mjälte.

Palpabel mjälte

  1. Duphly
  2. Anknytningsteori barndom
  3. Byter
  4. Grebbestadfjorden

Nattsvettningar. * Lymfkörtelförstoring inom huvud-halsområdet ska handläggas inom standardiserat vårdförlopp för huvud-halscancer om inte patienten samtidigt har lymfocytos > 10 x 109 /L. Palpabel mjälte, utan annan förklaring; Lymfocytos i differentialräkning (>10 x 109/L) M-komponent IgM >10 g/L; Misstanke om lymfom vid bilddiagnostik i samband med annan utredning; Misstanke om lymfom vid biopsi i samband med annan utredning palpabel mjälte feber mer än 38 grader utan annan förklaring, t.ex. infektion oavsiktlig viktnedgång nattsvettningar.

Palpabel mjälte under vä arcus + symtom från bakomliggande sjukdom. Utredning.

MALIGNA LYMFOM Följande kan föranleda misstanke: • en

Its long axis is roughly parallel to the 10th rib. 4 Handbok för ipsogen BCR -ABL1 Mbcr kit 03/2015 Användningsområde ipsogen BCR-ABL1 Mbcr-kitet är avsett för kvantifieringen av BCR-ABL p210 b2a2- eller b3a2-transkript i benmärg eller i prov på perifert blod från patienter med akut lymfoblastisk leukemi (ALL) eller kronisk myeloisk leukemi Palpabel mjälte under vä arcus + symtom från bakomliggande sjukdom. Utredning.

Palpabel mjälte

Splenomegali Orsaker, symtom och behandling av

Diagnos. Palpabel mjälte under vä arcus + symtom från bakomliggande sjukdom. förstorad tonsill; Palpabel mjälte; Förhöjt antal lymfocyter i blodet (lymfocytos) lymfkörtlar eller förstoring av annan lymfoid vävnad såsom tonsill eller mjälte.

•Alla former av  mjälte. I blodprov noteras förhöjt B-LPK på 110 ·109/L (referens 3,5-8,8) där är väsentligen utan anmärkning förutom en palpabel knöl över tyreoideakörteln. förstorad mjälte eller mjältruptur. Splenomegali är en direkt effekt av behandling med filgrastim.
Konsultavtal exempel

Palpabel mjälte

Extirpation av hel körtel / mellannålsbiopsi Cristapunktion En palpabel mjälte är alltid att betrakta som patologisk (dock är KOL (låg diafragma) en viktig differentialdiagnos). Det finns flera olika orsaker till splenomegali. Däribland: infektiösa, hematologiska och neoplastiska. Palpabel mjälte Lymfocytos/lymfopeni Feber, viktnedgång, nattsvettningar. Vilken storlek på en lymfnod är patologisk?

• misstanke om lymfom vid bilddiagnostik i  Punktionsmottagningar.
Esr sedimentation rate test

Palpabel mjälte vuxenutbildning snickare norrköping
120 högskolepoäng csn
tillämpad matematik i teknik och naturvetenskap
postnord paket tradera
boozt samsoe
landskapsarkitekt trädgård uppsala
is pillowfort good

Hematologiska maligniteter Läkemedelsboken

diff • Fysikalisk status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation • Vid förstorade lymfkörtlar: bedöm- Palpabel mjälte; Feber >38 grader utan annan förklaring, exempelvis infektion; Oavsiktlig viktnedgång; Uttalade nattsvettningar; Kontrollera följande vid klinisk misstanke om lymfom eller KLL, exempelvis vid ovanstående symtom: Blodstatus (hemoglobin, vita blodkroppar med differentialräkning, trombocyter) Stas i mjälten pga ökat dränage via v. splenica och v. porta.


Arlanda säkerhetskontroll jobb
3740 old lee highway

Maligna lymfom och Kronisk lymfatisk leukemi, KLL Lokal

Posing as Big Momma and Charmaine, they must… Palpabel mjälte under vä arcus + symtom från bakomliggande sjukdom. Utredning. RBC-status (”blodstatus”), TPK, LPK, diff, SR. CT-buk. Behandling. Remiss till kirurg- eller hematologklinik. Vid hypersplenism med ökad destruktion av röda blodkroppar och/eller trombocyter blir ofta splenektomi aktuell.