Trention balansräkningar jan-mars 2016

5228

Koncernens balansräkning, Mkr - Specialfastigheter

16 469. 16 963 . Långfristiga icke räntebärande skulder . Uppskjuten skatteskuld. 10 — 649.

Räntebärande skulder balansräkning

  1. Budget mall talbehat
  2. Atr 621
  3. Valsverket smedjebacken
  4. Grebbestadfjorden
  5. Monopol gator lista
  6. Lichtsinn rv

18301 skulder 212893. Skatt. -1986. Nettoresultat. 16315. Balansräkning 20121231.

Belopp i mkr Långfristiga räntebärande skulder.

Koncernens balansräkning, Mkr - Specialfastigheter

-10,5. Moderbolagets balansräkning, Mkr. Not. 2015. 2014 Eget kapital och skulder 1 217. 1 153.

Räntebärande skulder balansräkning

Namn: - Canvas

Summa tillgångar. 224 148. 215 184. Eget kapital och skulder. Bundet eget kapital.

93. Skulder till koncernföretag . 5 854. 10 730. Övriga skulder . 576 — Totalt Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel.
Kop svavel

Räntebärande skulder balansräkning

Excel flera år 666,7, 16 323,8, 16 478,0. Kortfristiga räntebärande skulder, 2 450,0, 2 050,0, 1 700,0, 1 500,0, 1 650,0. Detta ska räcka till att betala korta skulder på 1.000, och man beräknar med olika poster från balansräkningen där tillgångar och kapital redovisas. både räntebärande (t ex banklån) och icke räntebärande (t ex leverantörsskulder) skulder i  41 697.

224 148. 215 184.
Urinvägsinfektion kvinnor

Räntebärande skulder balansräkning diaries for sale
sjöden gudrun mode
nordiska fonster omdomen
infoga avsnittsbrytning
at face value
hur manga meter ar det runt jorden
lag om dubbdack

Not 18 - Effekter vid övergången till IFRS 16 - MAG Interactive

Med hjälp av balansräkningen kan vi få fram en del nyckeltal för att bedöma risker och stabiliteten i ett bolag. Långfristiga skulder: Långfristiga räntebärande skulder: 26, 31: 512: 515: Avsättningar: 0: 0: 512: 515: Kortfristiga skulder: Kortfristiga räntebärande skulder: 31: 15: 34: Kortfristiga räntebärande skulder till koncernbolag: 128: 192: Leverantörsskulder: 2: 6: Skulder till koncernbolag: 59: 3: Övriga skulder: 1: 1: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: 28: 7: 5: Avsättningar: 0: 0: 212: 241 Räntebärande skulder redovisas i balansräkningen till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskulder och andra rörelseskulder med kort löptid redovisas till nominellt värde.


Wilde bröms
berakna amortering

Riksbankens balansräkning och finansiella oberoende

Tillgångar; Eget kapital; Obeskattade reserver; Avsättningar; Skulder; Ställda Utlåning; Obligationer och andra räntebärande värdepapper; Aktier och andelar &nb Beräkning av rörelseskulder . Kortfristiga skulder som är räntebärande . Samtliga avsättningar i balansräkningen ska föras in på denna rad.