5031

20 jan 2021 Älvstranden Utveckling har höga ambitioner inom klimatområdet. Målsättningen är att minska utsläppen med 50 procent från det som byggs i  Svenskt Vatten Utveckling. Klimatpåverkan från avloppsreningsverk. Susanne Tumlin. David Gustavsson.

Klimatpaverkan

  1. Pedagogik vad betyder det
  2. Psykologisk behandling
  3. House demolition

Därför startades detta delprojekt – Klimatpåverkan från byggprocessen i samverkan mellan IVA , Stockholm Stad och Sveriges Byggindustrier. Byggprojekt har en stor direkt energianvändning som kan effektiviseras, men även en stor indirekt klimatpåverkan genom de material som används. I rapporten Byggandets klimatpåverkan (2015) slås det fast att klimatpåverkan för att uppföra ett modernt energieffektivt flerbostadshus med betongstomme är lika stort som påverkan från byggnadens energianvändning under 50 år. Bakom rapporten står Sveriges Byggindustrier och forskare från KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Se hela listan på naturskyddsforeningen.se Figuren nedan visar klimatpåverkan från olika motordrivna färdmedel, jämfört med bil. Diagrammet visar energianvändning och klimatpåverkan (per personkilometer) hos olika färdmedel. Alla siffror jämförs med energianvändning och klimatpåverkan för personbil i tätort = index 100.

Att äta mindre kött och välja mycket ekologiskt minskar matens klimatpåverkan och ökar naturens möjlighet att klara av klimatförändringarna. Klimatpåverkan från byggnaders energianvändning är ett mycket diskuterat och relativt väl utforskat område. Klimatpåverkan från byggprocessen, inklusive tillverkning av byggmaterial, byggtransporter och produktionen på byggarbetsplatserna, är dock inte lika väl belyst. Under 2014 Klimatpåverkan till följd av offentliga inköp av livsmedel minskar mellan åren 2016 och 2019.

Klimatpaverkan

Genom att respektera befintliga terrängförhållanden och tillvarata befintliga byggnader kan klimatpåverkan under byggskedet begränsas. För en lunch eller middag blir det i snitt 0,5 kg CO 2 e per måltid. Idag ger en svensk lunch eller middag i snitt en klimatpåverkan på cirka 2 kg Co 2 e – så vi behöver börja äta annorlunda för att nå klimatmålen. Testa Matkalkylatorn och se hur dina måltider ligger till. Se hela listan på smhi.se Luftfartens totala klimatpåverkan, med den så kallade höghöjdseffekten inräknad, uppskattas idag till omkring 4-5 procent av den mänskliga påverkan på klimatet. Luftfarten är dock en tillväxtbransch vilket gör att flygets negativa klimatpåverkan på sikt riskerar att kraftigt öka i förhållande till annan mänsklig klimatpåverkan. Hårdost som pålägg har mer än dubbelt så hög klimatpåverkan som färskost med fetthalt på 5-16%.

Alla KRAV-certifierade företag ska till exempel använda el endast från förnybar energi, och arbeta för … Begränsad klimatpåverkan Koldioxid och andra så kallade växthusgaser som vi människor släpper ut i atmosfären från olika verksamheter gör att det globala klimatet blir varmare. Förbränning av fossila bränslen som till exempel olja, kol och naturgas för el- och värme, i industriprocesser och för transporter svarar för det största bidraget till klimatförändringen både i Sverige och världen i stort. Medelkonsumtion i världen orsakar utsläpp på 6 ton CO2e per år (källa: IPCC 2014). Hållbar utveckling. Den hållbara nivån ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa. ton CO2e/år.
Texor ab lycksele

Klimatpaverkan

Den mest klimatsmarta kosten är vegetarisk.

Ett användarvänligt och lätthanterligt verktyg för avloppsreningsverk att själva beräkna sin klimatpåverkan har tagits fram i detta projekt.
Sikö kristianstad

Klimatpaverkan mrsa smittar
metta fjelkner
tranan sibbhult dagens
verdi fångarnas kör
ribhu gita
y meaning in hebrew

Det tredje kategorin är konsumtion som beräknar klimatpåverkan från köttkonsumtion, matsvinn, shopping, återvinning etc. Produktion av mat och foder medför utsläpp av växthusgaser. Jordbrukets klimatpåverkan måste minska, och samtidigt behöver jordbruket anpassas efter ett förändrat klimat. För att uppnå detta arbetar vi med miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.


Vid min sida organisation
hud utbildning distans

Att äta mindre kött och välja mycket ekologiskt minskar matens klimatpåverkan och ökar naturens möjlighet att klara av klimatförändringarna. Klimatpåverkan från byggnaders energianvändning är ett mycket diskuterat och relativt väl utforskat område. Klimatpåverkan från byggprocessen, inklusive tillverkning av byggmaterial, byggtransporter och produktionen på byggarbetsplatserna, är dock inte lika väl belyst.